Eigenaren

Heeft u de woning? Wij hebben de huurders!

Bent u eigenaar van een woning aan de Costa Blanca? Dan kan het heel aantrekkelijk zijn om deze te verhuren voor lange termijn. De verhuur van uw woning is echter een complex iets. Hoe komt u in contact met potentiële huurders, hoe regelt u de maandelijkse huurbetalingen en het betalen van borgsommen, hoe maakt u een wettelijk goedgekeurde huurovereenkomst op, wat is een juiste huurprijs zodat u uw woning ook daadwerkelijk verhuurt en niet alleen te huur zet? Allemaal vragen waarop RentalPoint het antwoord heeft.

Ultieme garantie voor woningeigenaren
RentalPoint is gecontroleerd en goedgekeurd door de Comunidad Valenciana. Hiermee weet u als woningeigenaar zeker dat wij uitsluitend met wettelijk goedgekeurde huurovereenkomsten werken en dat RentalPoint zich volledig dient te houden aan al het bepaalde in de Spaanse huurwet. Tevens bieden wij de woningeigenaar hiermee de unieke mogelijkheid om bij wettelijke huurachterstanden binnen 30 dagen contractontbinding op te starten. Hiermee behoren lastige en vaak tijdrovende woninguitzettingen en kostbare procedures tot het verleden.

Ik wil mijn woning verhuren, wat nu?
Graag komen wij even bij u thuis om de te verhuren woning op te nemen. Hierbij neemt één van onze adviseurs alles met u door en wordt meteen de indeling van uw woning goed in kaart gebracht. Verder maken wij een professionele digitale fotoreportage, zodat uw woning goed gepresenteerd kan worden op onze internetpagina. Nadat alles is opgenomen en wij een goed idee hebben van de verhuurmogelijkheden van uw woning, maken wij een waardebepaling om zo de huurprijs te kunnen bepalen. De door ons bepaalde huurprijs is echter een advies huurprijs, waar u uiteraard in hoogte van af mag wijken, het is tenslotte uw woning. Wel dient u in ogenschouw te nemen dat er een groot verschil is tussen te huur zetten en daadwerkelijk verhuren en dat de huurprijs die uw buren vragen, niet altijd de juiste prijs is voor uw woning. Hierbij dient u te begrijpen dat twee maanden niet verhuren, bij een gemiddelde huur van € 750,- al snel gelijk staat aan een verlaging in de huurprijs van zeker € 125,- per maand. Had u dus € 700,- gevraagd en daarmee de kans op snelle verhuur vergroot, had u het eerste jaar in ieder geval € 125,- meer verdiend dan wanneer u vast blijft houden aan de genoemde € 750,-.

Wij zijn het eens geworden
Op het moment dat we het met u eens zijn geworden over de te vragen huurprijs en verhuurvoorwaarden, gaan wij deze formaliseren in een overeenkomst tussen u en RentalPoint. Hiermee zorgen wij dat uw en onze rechten en plichten vastliggen, wat veel misverstanden voorkomt. Nadat wij met u de gemaakte afspraken hebben vastgelegd, plaatsen wij uw woning op onze goed gevonden website en schrijven wij de bij ons kantoor ingeschreven woningzoekenden aan. Zodra een potentiële huurder aangeeft dat hij interesse heeft in uw woning, maken wij, met u en de potentiële huurder, een afspraak om de woning te bezichtigen. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van één van onze adviseurs. Hier mag u uiteraard bij aanwezig zijn, maar dit is niet beslist noodzakelijk.

Wat gebeurt er na bezichtiging?
Mocht de potentiële huurder, na bezichtiging, aangeven dat hij of zij uw woning daadwerkelijk wenst te huren, kan het zijn dat er bijzondere wensen zijn. U heeft bijvoorbeeld uw woning voorzien van alle meubels, maar de huurder heeft enkele meubels ook zelf en vraagt aan u of er bepaalde zaken verwijderd kunnen worden. Of u wilt de woning zo snel mogelijk verhuren, maar de huurder kan de woning pas over twee maanden betrekken. Onze ervaring is dat voor elk probleem een oplossing is en wij gaan dan ook met u en de huurder in overleg om eventuele wensen naar volle tevredenheid van beide partijen op te lossen. Zodra de overeenstemming daar is, zorgen wij dat een wettelijke goedgekeurde huurovereenkomst wordt opgemaakt en de huurder een aanbetaling deponeert bij ons kantoor als zekerheidsstelling. Vervolgens dient de huurder de overeengekomen borgsom en de eerste huurmaand te voldoen voor of tijdens ondertekening van de huurovereenkomst, waarna wij de huurder zullen begeleiden tijdens het daaropvolgend bezoek aan uw woning en aldaar de sleutels zullen overhandigen.

Ben ik verplicht mijn woning te verhuren?
Het blijft uw woning en u bent diegene die kan bepalen of en aan wie uw woning wordt verhuurd. Mocht u, om welke reden ook, een door ons gepresenteerde huurder niet zien zitten, dan mag u dit rustig laten weten. Wij zullen de potentiële huurder dan mededelen dat de woning niet aan hem of haar verhuurd wordt. Heeft u liever geen huisdieren, kleine kinderen, studenten of jongeren in uw woning? Geen enkel probleem. Als u dit tijdens de opname van uw woning laat weten, dan houden wij daar rekening mee. Is uw woning nog niet verhuurd en u wilt er zelf gebruik van maken? Ook dat is voor ons geen probleem. Laat het even weten en wij maken een notitie dat uw woning voor een bepaalde periode niet bezichtigd kan worden of van de markt dient te worden gehaald.

Wat gebeurt er bij schade en/of gebreken aan de woning?
In het geval schade ontstaat door bijvoorbeeld wateroverlast, brand of storm, of uw woning dient nodig voorzien te worden van een frisse verflaag aan de buitenzijde, dan is het goed te weten dat RentalPoint beschikt over een professionele onderhoudsdivisie. Hierdoor kunnen wij werken met een scherp tarief, waardoor wij u dus ook deze zorg uit handen kunnen nemen. Gaat er iets kapot door schuld van de huurder, dan dient de huurder dit natuurlijk op eigen kosten te laten repareren. Uiteraard brengen wij altijd vooraf een nauwkeurige offerte uit, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Wanneer krijg ik betaald?
Veel verhuurorganisaties betalen de woningeigenaar pas enkele maanden later dan dat zij zelf de huur hebben ontvangen van een huurder. Wij vinden dit niet echt meer van deze tijd en tevens getuigen van erg weinig vertrouwen in de woningeigenaar. U geeft ons immers wel in vertrouwen de beschikking over uw woning. Zodra de huurder de te betalen bedragen aan ons heeft voldaan, betalen wij u, vaak nog dezelfde dag, uit. En dat lijkt ons voor u wel zo prettig. RentalPoint is uiteraard het contactadres voor de huurder, waardoor de huurder u verder niet lastig zal vallen met allerlei, vaak kleinschalige, problematiek. Tevens incasseren wij de huur voor u en treden wij ook op zodra de huurder zijn verplichtingen jegens u niet of niet geheel nakomt. Hiermee voorkomen wij misverstanden door een mogelijke taalbarrière en hoeft u dus nooit zelf met de huurder in contact te treden, of zelf te trachten een huurprobleem op te lossen.

Betalen de huurders ook een borgsom?
U geeft een huurder in vertrouwen de beschikking over uw huis. De huurder dient voor uw woning als een ‘goed huisvader’ te zorgen en, bij beëindiging van de huur, de woning weer in de verkregen staat op te leveren. Als een kleine stok achter de deur betalen de door ons geïntroduceerde huurders daartoe een borgsom. In het geval er, door schuld van de huurder, schade aan de woning is ontstaan tijdens de huurperiode mag deze met de borgsom worden verrekend.

Zijn er kosten verbonden aan het in verhuur plaatsen van mijn woning?
RentalPoint plaatst uw woning met een professionele digitale fotoreportage op onze goedbezochte website www.rentalpoint.es, controleren de door de huurder aangeleverde documentatie aangaande inkomen en identificatie, begeleiden een potentiële huurder bij de bezichtiging van de woning, maken promotie voor uw woning op diverse internetpagina’s in Spanje en daarbuiten, maken promotie voor uw woning in diverse dag-, maand- en weekbladen, maken bij gebleken interesse de overeenkomst op, wij incasseren maandelijks de huur en storten deze naar uw rekening door en zijn het contactadres voor de huurder bij eventuele problemen. Voor deze uitgebreide service hanteren wij een courtage als vergoeding voor onze diensten. De courtage voldoet u uiteraard pas op het moment dat wij daadwerkelijk een huurder hebben gevonden en deze een reserveringsovereenkomst, dan wel een huurovereenkomst is aangegaan.

Meer informatie?
Bent u woningeigenaar en wilt u meer informatie omtrent uw mogelijkheden bij verhuur? Neem dan contact op met RentalPoint. Graag leggen wij uit welke meerwaarde wij u als uw eigen verhuurkantoor in Spanje kunnen bieden. Helder, duidelijk en gegarandeerd goed. En dat is voor u een hele huurzorg minder!