Huurders

Wat moet u weten als huurder in Spanje?

Het zoeken naar een geschikte woning en het maken van afspraken voor bezichtiging is behoorlijk tijdrovend. Tijd die u zichzelf kunt besparen. RentalPoint heeft om die reden veel woningzoekenden die gebruik maken van onze dienstverlening. Door onze persoonlijke, deskundige en betrouwbare benadering staan wij garant voor een ‘anders dan anderen’ aanpak en gaan wij verder daar waar velen stoppen. Hierdoor kunnen wij uw wensen optimaal koppelen aan een bepaalde woonruimte. Of het nu gaat om een appartement, bungalow of vrijstaande villa; onze werkwijze blijft gegarandeerd!

Wanneer wij een woning voor u gevonden hebben
Zodra u uw woning tussen ons aanbod gevonden heeft, kunnen wij deze ‘van de markt’ halen, maar pas nadat een reserveringsbetaling is voldaan welke gelijk is aan minimaal twee maanden huur. Hiermee heeft u een bepaalde periode de zekerheid dat de woning niet aan een andere geïnteresseerde verhuurd kan worden. Vervolgens gaan wij over tot het opmaken van het huurcontract en maken wij met u en de eigenaar een afspraak ter ondertekening. Nadat de resterende huurkosten door u voldaan zijn en het huurcontract door beide partijen is ondertekend, overhandigen wij u de sleutels van uw nieuwe thuis in Spanje. Het nemen van een zogenaamde optie, zonder het doen van enige aanbetaling, is in Spanje helaas niet gebruikelijk.

Onderhandeling over huurcondities
Huurprijzen en huurcondities zijn definitief. Indien u dus een woning zoekt met een huurprijs van bijvoorbeeld € 750,- per maand heeft het geen enkel nut om een woning te bezichtigen die voor € 900,- per maand wordt aangeboden, in de hoop dat de eigenaar wellicht de huurprijs aan uw behoeften wil aanpassen. Wordt een huurwoning gemeubileerd aangeboden, dan kunnen de aanwezige meubels in principe nimmer worden verwijderd. Mocht u derhalve een gemeubileerde woning ongemeubileerd willen huren, dient u, op eigen risico en voor eigen kosten, het aanwezige meubilair op te slaan. U dient dit echter wel altijd te overleggen met ons kantoor en rekening te houden met de betaling van een extra borgsom, welke gelijkstaat aan minimaal de transportkosten van het meubilair.

Met welke kosten dient u rekening te houden?
Bij het huren van een woning in Spanje, dient u rekening te houden met de betaling van de eerste huurmaand vooraf en een restitueerbare borgsom, waarvan de hoogte staat aangegeven in de woningomschrijving. De borgsom wordt door de eigenaar beheerd en aan u gerestitueerd aan het einde van de huurperiode met aftrek van eventuele openstaande rekeningen en financiële schades. Uiteraard dient u maandelijks een vooraf overeengekomen huur te betalen, welke u per bankoverschrijving dient te voldoen aan ons kantoor, uiterlijk op de vijfde dag van elke maand. Verder dient u bij het afsluiten van een huurovereenkomst, dan wel bij het reserveren van een woning, rekening te houden met de door ons kantoor gehanteerde kantoorkosten. De hoogte hiervan staat in de woningomschrijving weergegeven.

Bijkomende huurkosten
Ook in Spanje krijgt u te maken met bijkomende huurkosten. Als huurder bent u bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de kosten met betrekking tot gebruik van elektriciteit, water, gas en vuilnisophaaldienst. Maakt u gebruik van telefoon en/of internet, dan zijn deze kosten ook voor eigen rekening. Mocht een woning de beschikking hebben over een privé zwembad en/of tuin, dan dienen deze door u voor eigen rekening onderhouden te worden, maar indien gewenst kunt u dit tegen een kleine vergoeding uitbesteden aan onze onderhoudsdienst. De eigenaar van de woning is verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de vastgoedbelasting en gemeenschapskosten. Als huurder bent u verplicht om een inboedelverzekering af te sluiten. Dit kunnen wij voor u verzorgen.

Noodzakelijke documenten
Voordat wij een reserverings- dan wel huurovereenkomst op kunnen maken, dienen wij te beschikken over; inzage in uw geldig paspoort (wij maken voor u graag een kopie), uw N.I.E. nummer in Spanje, bewijs van inkomen (salarisstrook, verklaring werkgever, uitkerende instantie, etc.), het nummer van uw bankrekening in Spanje en een Spaans telefoonnummer waarop wij u kunnen contacteren indien noodzakelijk.

Huisdieren
Heeft u huisdieren? Informeert u dan vooraf bij ons kantoor of huisdieren in de door u gewenste huurwoning zijn toegestaan. Omdat wij begrijpen dat het vooraf lastig is om te weten waar nu wel en waar juist geen huisdieren zijn toegestaan, maken wij bij de woonomschrijving alleen melding wanneer huisdieren niet zijn toegestaan. Een klein houvast: Grote honden zijn nooit toegestaan in kleine appartementen en/of woningen met weinig of geen buitenruimte. Heeft u meerdere honden en/of katten, dan is toestemming van de eigenaar altijd vereist. Exotische huisdieren mogen uitsluitend na toestemming van de eigenaar en binnen de bebouwde kom zijn bij wet meer dan 2 honden in een woning verboden.

Een woning ‘even proberen’
Wij krijgen regelmatig de vraag of men een woning voor een korte periode ‘even mag proberen’. Als de woning vervolgens bevalt wil men de woning dan wel voor een langere periode huren. Hoewel wij begrijpen dat het lastig is om als u in een ander land gaat wonen direct een woning of woonomgeving goed in te schatten, kunnen wij hier om verzekeringstechnische redenen niet in meegaan.

Beëindiging van de huurovereenkomst
Als huurder dient u de overeengekomen huurperiode van 12 maanden te respecteren. De huurovereenkomst wordt telkens automatisch met dezelfde periode verlengd, tot een wettelijk maximum van drie jaar, met die verstande dat na de eerste 12 maanden u de huurovereenkomst kunt beëindigen, waarbij u een opzegtermijn van 1 maand in acht dient te nemen. Na de wettelijke maximale periode van drie jaar kan de eigenaar besluiten of hij nogmaals voor maximaal drie jaar wenst te verhuren, of de woning niet langer voor verhuur beschikbaar stelt. Beëindiging van een huurovereenkomst dient schriftelijk te geschieden middels elektronische post, dan wel mondeling op ons kantoor, waarna een bewijs tot opzegging wordt opgemaakt. Een huurovereenkomst is pas dan opgezegd als u het door ons gemaakte bewijs van opzegging heeft ondertekend. In geval u de woning wenst te verlaten voor het einde van de eerste 12 maanden, kan dit uitsluitend na schriftelijke toestemming van de eigenaar. Dit om te voorkomen dat de eigenaar u in gebreke stelt voor de resterende huurmaanden.

Meer informatie?
Bent u op zoek naar een huurwoning in Spanje voor lange termijn? Neem dan contact op met RentalPoint. Graag leggen wij uit welke meerwaarde wij u als uw eigen verhuurkantoor in Spanje kunnen bieden. Helder, duidelijk en gegarandeerd goed. En dat is voor u een hele huurzorg minder.